Tänavakivi paigaldus


  • Tänavakivide paigaldus  sängitusliivaga olemasolevale killustik aluspõhjale*
  • Tänavakivide paigaldus koos sängitusliiva ja killustikaluse tegemine*
  • Tänavakivide paigaldus sängitusliiva, killustikualuse, väljakaevamise ja pinnase äraveoga*   
    * Konkreetne m2 hind sõltub objekti keerukusest ja suurusest